Wielkie zbiory danych, wielki wybuch, wielki potencjał – o ujarzmianiu Big Data

April 2020

Postępująca cyfryzacja idzie w parze z wytwarzaniem niewyobrażalnych ilości danych. Zbiory te są zbyt potężne, zbyt nieusystematyzowane i zbyt zmienne, aby można je było przetwarzać za pomocą tradycyjnych metod informatycznych.

Analizuj i zdobywaj przewagę

Zapanowanie nad tymi cennymi masami danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych przy użyciu odpowiednich rozwiązań niesie jednak ze sobą niezwykłe możliwości analityczne i przewagę nad konkurencją.

Czym są wielkie zbiory danych?

Wielkie zbiory danych (Big Data) trudno byłoby zdefiniować w jednym zdaniu. Zasadniczo chodzi tu o zbiory danych, których nie można rejestrować, zapisywać, przeszukiwać, dystrybuować ani analizować za pomocą tradycyjnych rozwiązań informatycznych. Oprócz dużej objętości wielkie zbiory danych charakteryzują się zawartością najróżniejszych formatów danych. Są to więc dane nieusystematyzowane. Wymagają opłacalnych, innowacyjnych form przetwarzania informacji, które umożliwiają lepszy wgląd, podejmowanie decyzji i automatyzację procesów.

Wielki wybuch

Przyczyną olbrzymiego wzrostu ilości danych są ich liczne źródła. Należą do nich m.in. systemy ERP, inteligentne przedmioty (chodzi tu o dane Internetu rzeczy pochodzące z maszyn i produktów oraz komunikacji M2M), czujniki, mobilne urządzenia końcowe, informacje od partnerów zewnętrznych, sieć WWW oraz media społecznościowe.

Wielki potencjał

Wykorzystanie wszystkich informacji istotnych z biznesowego punktu widzenia zapewnia przedsiębiorstwom wiele korzyści i możliwości, takich jak uzyskanie nowych informacji na temat potrzeb i zachowań klientów, tworzenie profili osobowych, odwzorowywanie nowych wskaźników, optymalizację i uelastycznienie produkcji (Przemysł 4.0), optymalizację istniejących modeli biznesowych, wsparcie przy opracowywaniu nowych modeli biznesowych, produktów lub usług, zdobycie czołowej pozycji w zakresie innowacyjności dzięki dokładniejszym prognozom rynkowym, udoskonalone kalkulacje ryzyka czy też stworzenie bardziej przejrzystych podstaw podejmowania decyzji.

Ujarzmić Big Data z ERP

Przetwarzanie olbrzymiej ilości danych oraz przekształcanie danych na sposoby działania wiąże się jednak z pewnym wyzwaniem. W wyszukiwaniu trendów w odrębnych zbiorach danych pomagają takie rozwiązania jak narzędzia do analizy danych biznesowych. Przydatne jest również oprogramowanie klasy ERP, które sprawia, że dane już na etapie ich tworzenia przez użytkownika są dostępne dla różnych działów przedsiębiorstwa i przynoszą korzyści całej firmie.

Zobacz następny:
•    Jak w 3 krokach zadbać o rentowne zarządzanie wielkimi zbiorami danych w przedsiębiorstwie?