Jedyną stałą rzeczą jest zmiana: jak system ERP wspiera produkcję jednostkową

February 2021

W produkcji jednostkowej obowiązuje zasada, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Nie ma tu dwóch jednakowych zamówień i produktów, a prośby klientów o wprowadzenie zmian w trakcie realizacji projektu są często na porządku dziennym.

Konstrukcje, procesy i kalkulacje trzeba wciąż modyfikować, co oznacza olbrzymi nakład pracy związany z projektowaniem, rozwijaniem i planowaniem produkcji. Bez nowoczesnego, branżowego systemu ERP firmy zajmujące się produkcją jednostkową praktycznie nie są w stanie w pełni orientować się w swoich kosztach, zasobach i harmonogramach.

W produkcji jednostkowej najważniejszy jest klient

Klienci oczekują coraz bardziej wyjątkowych i złożonych produktów, w miarę możliwości bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a prowadzenie rentownej działalności, w tych utrudnionych warunkach rynkowych i produkcyjnych, to dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją jednostkową duże wyzwanie.

Koncepcje „lean” wykorzystywane w produkcji seryjnej nie zapewniają wystarczających możliwości optymalizacji w przypadku produkcji pojedynczych elementów. Dlatego firmy prowadzące produkcję tego typu, które chcą utrzymać konkurencyjność również w przyszłości, w większym stopniu stawiają na innowacyjne technologie i wsparcie informatyczne w postaci nowoczesnych systemów ERP.

ERP a produkcja jednostkowa

Jak system abas ERP wspiera producentów jednostkowych?

System abas ERP pomaga zakładom produkcyjnym elastycznie reagować na życzenia klientów, co pozwala przekształcić wyzwania związane z wytwarzaniem pojedynczych produktów i Przemysłem 4.0 w przewagę nad konkurencją.


Do najważniejszych cech i funkcji oprogramowania abas ERP w zakresie produkcji jednostkowej należą:

  • kartoteka klienta i projektu zapewniająca całościowy przegląd informacji, który uwzględnia np. obroty, rozrachunki, otwarte procesy i zadania, notatki, zarchiwizowane dokumenty z systemu zarządzania dokumentami, urządzenia objęte serwisem i trwające prace serwisowe;

  • ukierunkowanie na projekty przy planowaniu zaopatrzenia i zarządzaniu dostawcami;

  • elastyczne kalkulacje projektowe: kalkulacje wstępne, bieżące i wynikowe;

  • lista produkcyjna dla danego zamówienia/projektu, rozszerzana lista produkcyjna dla danego projektu, edytowalna lista produkcyjna dla danego zamówienia;

  • centrum projektów;

  • kartoteka urządzenia z wykazem części dla całego jego cyklu życia oraz listą części zamiennych/zużywalnych;

  • planowanie produkcji/montażu za pomocą graficznego centrum sterowania;

  • planowanie zdolności produkcyjnych;

  • ważne wskaźniki i analizy związane z produkcją jednostkową, np. zbiorcze wskaźniki dotyczące wszystkich projektów (w szczególności analiza godzin w zestawieniu ze stopniem realizacji), czynniki ryzyka związane z projektem, wąskie gardła w zakresie zdolności produkcyjnych (zwłaszcza w obszarze konstrukcji, produkcji, montażu i serwisu), prognoza dla projektu i lejek sprzedaży (w szczególności dla kluczowych klientów), analizy przychodów ze sprzedaży (dla zakończonych i bieżących projektów oraz na poziomie całego przedsiębiorstwa);

  • aplikacje mobilne np. dla działów sprzedaży, zakupów i serwisu oraz magazynu.

Bezkompromisowa elastyczność warunkiem zysku

Konsekwentne wykorzystanie nowych technologii to dzisiaj po prostu konieczność. Obecne trendy rynkowe takie jak druk 3D, robotyka czy rozszerzona rzeczywistość zwiększają szybkość, jakość i elastyczność, czyli istotne czynniki wpływające na sukces produkcji jednostkowej. Przyszłościowo myślące firmy zajmujące się produkcją na zamówienie i pionierzy w dziedzinie masowej indywidualizacji nie tylko są jednak innowacyjnymi liderami technologicznymi, lecz także oczekują od swoich systemów ERP bezkompromisowej elastyczności.

Zobacz także: