Big Data i Przemysł 4.0 jako wydajna kombinacja

April 2020

Wielkie zbiory danych i Przemysł 4.0 to dwie osobne koncepcje. W celu zwiększenia efektywności produkcji można je jednak ze sobą połączyć. Częściowo opisuje to termin Industry Analytics. Chodzi tu o dogłębne zrozumienie możliwości optymalizacji produkcji i uzyskanie znacznych oszczędności finansowych.


Warunki wyjściowe w poszczególnych przedsiębiorstwach mogą bardzo się od siebie różnić. W niektórych zakładach już teraz produkcja jest zautomatyzowana, a dane są rejestrowane centralnie. Inne firmy w dalszym ciągu stosują tradycyjne procesy produkcyjne, prawie nie korzystają z dostępnych danych, a przy tym w bardzo niewielkim stopniu wykorzystują narzędzia cyfrowe i sieci. Nie ma jednak wątpliwości, że długoterminowa optymalizacja jest możliwa tylko przez strategiczne wykorzystanie danych. Duży potencjał tkwi również w konserwacji i serwisie, np. przez analizę danych z czujników.


Zalecane podejście można ogólnie zarysować następująco:
•    zdefiniowanie danych na potrzeby analiz procesów,
•    określenie celów analiz procesów we współpracy z poszczególnymi działami,
•    zidentyfikowanie czynników wpływających na wynik.
W kolejnym kroku ustalone czynniki muszą zostać odczytane z instalacji produkcyjnych i urządzeń Internetu rzeczy oraz zgromadzone w centralnej bazie danych. Zgodnie z powyższym akapitem dotyczącym oprogramowania do obsługi wielkich zbiorów danych niezbędne są tu innowacyjne, skalowalne technologie.

Odkrywanie trendów

Gdy informacje są już dostępne na poziomie centralnym, można analizować je szczegółowo za pomocą standardowych raportów. Metody statystyczne pozwalają wykrywać powtarzające się wzorce. Nowe spostrzeżenia i powiązania dostarczają cennych wskazówek na temat możliwości optymalizacji.


Zobacz też:
•    Wielkie zbiory danych, wielki wybuch, wielki potencjał – o ujarzmianiu Big Data
•    Jak w 3 krokach zadbać o rentowne zarządzanie wielkimi zbiorami danych w przedsiębiorstwie?