abas Business Solutions Poland: Brylantem Polskiej Gospodarki, Efektywną Firma, Gepardem Biznesu i Mocną Firmą Godną Zaufania 2020

January 2021

Firma abas Business Solutions Poland została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu (IEB) w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020. Instytut Europejskiego Biznesu od 14 lat prowadzi analizy wyników finansowych przedsiębiorstw polskich. Do tej pory przeanalizował ok. 80 tysięcy firm, opierając się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowym rokiem, mocnym krokiem

W ostatnim kwartale 2020, firma ABAS informowała o zdobyciu prestiżowego tytułu Symbolu Innowacyjności w ogólnopolskim programie Symbol 2020. W nowy rok firma wchodzi równie dumnie, lecz nie z jednym nowym tytułem, a poczwórnym wyróżnieniem uzyskanym w 4 konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu:

  • Gepardy Biznesu - konkurs organizowany od 2006 r. - wyłania najdynamiczniej rozwijające się firmy, które w przyjętym okresie uzyskają odpowiednią średnią z dynamik przychodów oraz zysku netto.
  • Od 2008 r. IEB organizuje także konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom o silnej kondycji finansowej, których wartość rynkowa wg jego szacunków osiągnie zamierzony – określony w konkursie – pułap.
  • IEB prowadzi również analizy przedsiębiorstw pod kątem skuteczności przyjętej strategii biznesowej, analizując średni stosunek zysku netto do przychodów. Firmy spełniające przyjęte przez IEB kryterium otrzymują tytuł Efektywna Firma, który wyróżnia przedsiębiorstwa za wysoką efektywność działania.
  • abas Business Solutions Poland poza otrzymaniem wszystkich powyższych tytułów został wyróżniony mianem Mocnej Firmy Godnej Zaufania - potwierdzającym wiarygodność i rzetelność partnerów gospodarczych.
abas Business Solutions Poland: Brylantem Polskiej Gospodarki, Efektywną Firma, Gepardem Biznesu i Mocną Firmą Godną Zaufania 2020

ABAS ERP doceniany również na arenie międzynarodowej

Mocna pozycja na rynku oraz wysoce elastyczne rozwiązania firmy ABAS dostrzegane i doceniane są również przez międzynarodowe kapituły konkursowe i tak przykładowo w 2019 roku, ABAS zajął 1 miejsce w kategorii CRM/ERP w wyborze czytelników Funkschau w kategorii Produkt Roku 2019, jest notowany na czołowych pozycjach w wielu raportach niezależnych jednostek opiniujących, m.in. Trovarit (najczęściej używanej platformy do oceny i wyboru oprogramowania ERP na obszarze DACH), Capterra (platformy do oceny i wyboru oprogramowania ERP w USA). W styczniu 2020 rokuERP Solution Review, niezależna platforma informacyjna, umieściła ABAS wśród wiodących dostawców systemów ERP, których warto obserwować. Inna grupa niezależnych ekspertów w obszarze transformacji biznesu i systemów ERP - Panorama Consulting - opublikowała raport 10 najlepszych dostawców systemów ERP w 2020 roku, w gronie których znajduje się abas ERP (2020 Top 10 ERP Vendors Report – Panorama Consulting Group).

Uznanie Klientów

abas ERP, system o mocnych 40 letnich niemieckich korzeniach, użytkowany przez ponad 120k użytkowników w blisko 30 krajach świata, wspierany jest przez międzynarodową sieć liczącą ok. 40 partnerów Grupy oraz ich doświadczenie wyniesione z blisko 4000 projektów.

To właśnie dzięki wieloletniemu globalnemu know-how, lokalnemu wsparciu oraz eksperckiej wiedzy i zrozumieniu potrzeb różnych branż, firma ABAS cieszy się dużym uznaniem wśród klientów (poziom lojalności klientów - 93%), rosnącym zainteresowaniem wśród mediów, oraz uwagą niezależnych lokalnych i międzynarodowych kapituł konkursowych.