Cyfrowe rozwiązania ważnym elementem planów inwestycyjnych w branży budowlanej

June 2021

Jak podają wyniki badań Barometr COVID-19 przeprowadzonych przez instytucję finansową EFL w grupie 600 mikro, małych i średnich firm działających na terenie całej Polski, po chwilowym osłabnięciu w 2019, na przełomie 2020 i 2021 wśród przedstawicieli branży budowlanej zanotowano lekki powiew optymizmu. 

Niekorzystny wpływ epidemii odnotowała zaledwie co piąta firma budowlana. Dla 67% przedstawicieli branży budowlanej sektora MŚP koronawirus miał neutralny wpływ, a połowa z nich uważa, że kondycja branży w najbliższym czasie ulegnie poprawie.

Mocne ogniwo

Uważa się, że na poprawę kondycji branży budowlanej wpłynie m.in. zastosowanie rozwiązań optymalizujących i automatyzujących procesy przedsiębiorstw produkcyjnych. Era cyfryzacji, której nadejście bezsprzecznie przyśpieszył COVID-19 już nastała, ażeby ją przejść z sukcesem w wielu przypadkach konieczna będzie gruntowna zmiana całego modelu biznesowego organizacji.

Według badania McKinsey Global Survey firmy przyspieszyły cyfryzację w zakresie interakcji z klientami i łańcuchem dostaw oraz operacji wewnętrznych o trzy, a nawet cztery lata.
Dla wielu przedsiębiorstw sięgnięcie po rozwiązania Przemysłu 4.0 stanowi ważny element planów inwestycyjnych. To co jeszcze wczoraj dało się zaplanować, wyprodukować i sprzedać tradycyjnie (analogowo), dziś – w coraz większym stopniu odbywa się cyfrowo z wykorzystaniem szeroko rozumianego środowiska IT, w którym centralnym ogniwem jest właśnie system ERP.

Branża budowlana nie buja w obłokach

Wyzwaniami z jakimi dziś mierzy się branża budowlana są m.in. ogromne ilości obsługiwanej dokumentacji, błędy przy projektach i nieterminowość produkcji. Przestarzałe analogowe rozwiązania, stojące na drodze do realizacji celów biznesowych, obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia wydajności, w dobie tak dynamicznych zmian, zostają sukcesywnie wypierane.
Ze względu na ryzyko wzrostów cen materiałów, przedsiębiorstwom produkcyjnym nie są potrzebne skomplikowane i przesadnie innowacyjne systemy, a proste rozwiązania, które pomogą m.in. w szybkiej identyfikacji i wyborze najbardziej optymalnych oraz opłacalnych dostawców. Właśnie takie wparcie niesie ze sobą dodatkowy potencjał oszczędności. Specjaliści ds. zakupów kładą też nacisk na dużą wydajność dostaw i niezmienne pytanie, jak skrócić terminy zaopatrzenia.

„W abas ERP wszystkie koszty zaopatrzenia są przejrzyste, ponieważ system dokładnie wyszczególnia wydatki, takie jak ceny surowców i koszty transportu. Dzięki porównaniu warunków oferowanych przez dostawców - skali cen, poziomów rabatów, terminów dostaw, kontraktów ramowych, dopłat do materiałów itp. - dla każdego artykułu można sprawdzić, który dostawca najlepiej spełnia wymagania firmy,” mówi dr Paweł Kużdowicz, członek zarządu abas Business Solutions Poland.

Użytkownik systemu ma ponad to możliwość porównania dotychczasowych parametrów planistycznych (wielkość partii, minimalny stan zapasu) z ustawieniami sugerowanymi przez system na podstawie ruchów magazynowych z przeszłości. Optymalna wielkość partii jest obliczana za pomocą algorytmu Andlera.

Jak abas ERP wspiera branżę budowlaną

Intuicyjny pod kątem obsługi system abas ERP umożliwia zarządzanie całymi procesami wytwarzania, planowanie wykorzystania zasobów, terminów oraz monitorowanie produkcji. Pozwala na wczesnym etapie wykrywać awarie i opóźnienia, dzięki czemu użytkownicy mogą podejmować niezbędne działania, w odpowiednim czasie aby utrzymać sprawną produkcję, osiągnąć wyznaczone cele i dotrzymać zobowiązań. Ponadto pozwoli w natychmiastowy sposób reagować na codzienne zmiany planu produkcji uwzględniając przy tym wiele zmiennych, takich jak m.in. termin realizacji zlecenia klienta, priorytety, czy ograniczone zasoby produkcyjne.
Wzrost wydajności procesów produkcji jest główną korzyścią z planowania i optymalizacji produkcji z abas ERP. Funkcja Advanced Planning & Scheduling (APS) do  zaawansowanego planowania produkcji, opiera się na rzeczywistych danych, uwzględniających dostępność zasobów produkcyjnych oraz konkurencyjne zlecenia produkcyjne.

Zastosowanie w przedsiębiorstwie systemu abas ERP, umożliwia użytkownikom w każdym momencie dostęp do aktualnych i spójnych danych z poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa, w ramach przydzielonych praw dostępu. Zautomatyzowanie większości procedur operacyjnych prowadzi do oszczędności czasu i zastąpienia „e-mailowego” i „kartkowego” obiegu danych, a tym samym eliminacji luk informacyjnych o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie.

O korzyściach systemu abas ERP przekonało się już wiele firm produkcyjnych - m.in. jeden z największych producentów elementów betonowych na południu Polski – dowiedz się więcej.

Sięgnij po więcej i zbuduj przewagę

Poznaj szeroki wachlarz korzyści płynących z Modułu Brukarskiego abas ERP stworzonego specjalnie z myślą o branży brukarskiej.

Moduł Brukarski to 15 stron o tym jak usprawnić kluczowe procesy w przedsiębiorstwie produkcyjnym, m.in:

•    Planowanie i optymalizacja produkcji.
•    Śledzenie rzeczywistych kosztów wytworzenia produktów.
•    Integracja abas ERP z maszynami.
•    Raportowanie produkcji przy pomocy terminali produkcyjnych.
•    Traceability produkcji.
•    Integracja i przepływ danych.
•    Aplikacja na urządzenia mobilne.

Analizuj wydajność produkcji, przyspiesz generowanie zysków i kontroluj koszty i rentowność na różnych poziomach.